Eläkeputki

MIKÄ ON ELÄKEPUTKI JA MITEN SIIHEN PÄÄSEE?

Yksinkertaistetusti voi sanoa, että eläkeputkeen päässyt henkilö saa saman tulotason kuin ansiosidonnaisella päivärahalla. Eläkeputki kestää eläkeiän alkamiseen saakka.  Vanhuuseläkkeelle voi nykyisin jäädä 63–68-vuotiaana.

Putkeen ei kuitenkaan pääse noin vain. 

  • 1950–54 syntyneet pääsevät putkeen, jos täyttävät 59 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä. Takana pitää myös olla työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisten 20 vuoden aikana.
  • 1955–56 syntyneille putkeen pääsyn alaikäraja on 60 vuotta ja 1957 tai sen jälkeen syntyneille 61 vuotta.
  • Ja ennen vuotta 1958 syntynyt putkeen päässyt voi jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana.

MITÄ JOS JOUDUN TYÖTTÖMÄKSI ENNEN ELÄKEIKÄÄ TILANTEESSA, JOSSA ELÄKEPUTKI ELI LISÄPÄIVÄOIKEUS ON POISTETTU? TÄTÄHÄN ON VAADITTU.

Silloin - ehtojen täyttyessä - sinulla on normaali oikeus 500 päivän ansiosidonnaiseen. Sen jälkeen, jos eläkeiän alarajaan on vielä aikaa, joudut Kelan peruspäivärahalle, joka on vajaat 33 euroa/päivä eli n 650 euroa/kk.

 

 660x250_elakeputki.gif

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect